sty
11
2016

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO – AKTUALNY HARMONOGRAM

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO – HARMONOGRAM

 

Urząd Gminy w Przyłęku                         PONIEDZIAŁEK w godzinach od 10:00 do 14:00

Pokój nr 18

Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

 

Urząd Gminy w Kazanowie                     WTOREK w godzinach od 11:00 do 15:00

Pokój nr 6

Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

 

Urząd Gminy w Tczowie                        ŚRODA w godzinach od 10:00 do 14:00

Pokój nr 21

Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

 

Urząd Gminy w Policznie                        CZWARTEK w godzinach od 10:00 do 14:00

                                             Pokój nr 16

Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78

                                           

                                             PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 12:00

Pokój nr 6

Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu ul. Plac Kochanowskiego 1

                                            

                                             PONIEDZIAŁEK w godz. od 8:00 do12:00

                                             WTOREK-PIĄTEK w godz. od 7:30 do 11:30

Pokój nr 15

Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

 

Punkt mieszczący się w Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej

w Zwoleniu obsługiwany jest przez  organizację pozarządową

Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Grodzka 14, 20 -112 Lublin

                 

Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu.   

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:                                  

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych

i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

sty
05
2016

INFORMACJA!!

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE:

 

- WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO WYDAWANE I PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 01.02.2016 r. DO 31.03.2016 r.

 

- WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO:  ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH; ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO; LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ, TECHNICZNYCH; LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH WYDAWANE I PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 01.02.2016 r. DO 31.12.2016 r.

lis
02
2015

Szkolenie informacyjno – warsztatowe pn. „Trening pewności siebie”

Szkolenie informacyjno – warsztatowe pn. „Trening pewności siebie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zwoleniu zaplanowało organizację cyklu szkoleń dla dzieci i rodzin zastępczych z powiatu zwoleńskiego pn. „Trening pewności siebie”.

W dniu 27.10.2015r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu odbyło się pierwsze spotkanie.

W szkoleniu wzięły udział dzieci z rodzin zastępczych będące uczniami gimnazjum oraz ich rodzice zastępczy.

Szkolenie poprowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu:

 1. Pani Magdalena Michałowska – Kmiecik
 2. Pani Izabela Młyńska
 3. Pani Joanna Zubrzycka

Celem spotkania było wzmocnienie samooceny i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Szkolenie było również okazją do zintegrowania się dzieci, a także rodziców. Dzieci poznały praktyczne sposoby radzenia sobie z zaczepkami i obrażaniem ze strony rówieśników. Przygotowano również materiały dla rodziców dotyczące przemocy w szkole. Kolejne spotkanie odbędzie się 17.11.2015r.

paź
21
2015

Szkolenie informacyjno – warsztatowe pn. ,,Niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka – wczesna diagnoza”

Szkolenie informacyjno – warsztatowe

pn. ,,Niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka – wczesna diagnoza”

Dnia 16.10.2015r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu odbyło się bezpłatne szkolenie informacyjno – warsztatowe pn. ,,Niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka – wczesna diagnoza”. Organizatorem szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu przy współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Karuzela” z siedzibą w Radomiu. W szkoleniu wzięli udział pracownicy szkół podstawowych, przedszkoli, poradni, ośrodków zdrowia, policji, sądu oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu zwoleńskiego. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 51 osób.

Szkolenie obejmowało następujące bloki tematyczne:

 1. Niepokojące zachowanie – na co zwrócić uwagę

 2. Program przesiewowy Badabada fundacji Synapsis.

 3. Choroba sieroca, jak się objawia, jak sobie z nią poradzić?

 4. Narzędzia pomocy dziecku i rodzinie.

Ostatnim etapem szkolenia był panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy szkolenia mogli zadawać pytania dotyczące indywidualnych przypadków z jakimi spotykają się w swojej pracy.

Osobami prowadzącymi szkolenie były:

 1. Pani Linda Błach – Dąbrowska – pedagog, terapeuta w Stowarzyszeniu ,,Karuzela”.

 2. Pani Magdalena Pawelec – oligofrenopedagog w Stowarzyszeniu ,,Karuzela”.

 3. Pani Daria Ciechanowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Zwoleniu.

Podczas szkolenia głos zabrały również Pani Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu oraz Pani Katarzyna Ziętek – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Karuzela”.

Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe dotyczące tematyki szkolenia.

Zorganizowane szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem a jego uczestnicy mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę z zakresu omówionej tematyki, co na pewno będzie przydatne w ich pracy zawodowej.

 

paź
21
2015

Szkolenie pn. ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Szkolenie pn. ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Dnia 11.09.2015r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, odbyło się szkolenie pn. ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Pan Waldemar Urbański – Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Powiatu Zwoleńskiego, Pan Jerzy Sowula – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego, Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia oraz Pani Teresa Pancerz-Pyrka – Wójt Gminy Kazanów.

Gospodarzem spotkania była Pani Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

Program szkolenia obejmował następujące tematy:

 1. Zadania służb w praktyce przeciwdziałania przemocy;

 2. Piecza zastępcza na terenie Powiatu Zwoleńskiego;

 3. Procedura niebieskiej karty.

Podczas szkolenia każdy z tematów został omówiony przez prelegentów. Zadania służb

w praktyce przeciwdziałania przemocy omówiła Pani Edyta Węglicka (Starszy inspektor w Oddziale Wydziału Polityki Społecznej, MUW w Warszawie, Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu). Problematykę pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zwoleńskiego omówiła Pani Agnieszka Banaszek (Inspektor PCPR w Zwoleniu) i Pani Daria Ciechanowska (Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Zwoleniu). Procedurę niebieskiej karty omówiła Pani Agnieszka Kołdej (Inspektor Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Zwoleniu).

Przeprowadzone szkolenie było okazją do omówienia najważniejszych kwestii dot. przeciwdziałania przemocy. Wszyscy uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez Kierownika PCPR w Zwoleniu – Panią Barbarę Śliwa do zwiedzania nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

 

paź
21
2015

XVII Dożynki Powiatowe 2015 z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

XVII Dożynki Powiatowe 2015

z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

Podczas tegorocznych XVII Dożynek Powiatowych w Zwoleniu wśród wielu stoisk dożynkowych spotkać można było również stoisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

PCPR w Zwoleniu na swoim stoisku zorganizowało dla najmłodszych miejsce, gdzie wszystkie chętne dzieci mogły pomalować przygotowane wcześniej przez PCPR malowanki lub namalować swój obrazek. Atrakcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie ze względu na to, że dzieła najmłodszych były zawieszane na przygotowanej wcześniej tablicy.

Udział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu był również okazją do promowania rodzicielstwa zastępczego. Na tą okoliczność zostały przygotowane ulotki informacyjne, które pracownicy PCPR rozdawali i jednocześnie zachęcali do zapoznania się z nimi. Na każdego odwiedzającego stoisko czekały słodkości i drobne gadżety.

Mamy nadzieje, że udział w dożynkach na stałe zagości w działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu i będzie okazją do promowania naszej jednostki.

 

lip
16
2015

,,POGODNE LATO 2015″

OBÓZ WYPOCZYNKOWY ,,POGODNE LATO 2015”

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci z terenu naszego powiatu będą mogły aktywnie wypoczywać na wakacjach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu we współpracy  z Mazowiecką Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku jest bezpośrednim realizatorem programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato 2015”.

W procedurze rekrutacji przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Zwoleniu wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej przy współudziale Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do wyjazdu na obóz zostało zakwalifikowanych 43 dzieci w wieku od 8 do 15 lat. W dniu 16 lipca 2015 r. dzieci wyjechały nad morze do miejscowości Kąty Rybackie, gdzie bezpłatnie będą wypoczywać do 30 lipca 2015 r. Wszystkie dzieci zostaną wyposażone w tzw. „wyprawkę” składającą się z obuwia i stroju sportowego.

Dzieciom życzymy udanego wypoczynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

lip
08
2015

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU ZAKOŃCZYŁO REALIZACJĘ PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI”

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ZWOLENIU ZAKOŃCZYŁO REALIZACJĘ PROJEKTU

 ,,MY SAMODZIELNI”

 

W dniu 23 czerwca 2015 r. 47 osobowa grupa uczestników projektu ,,My Samodzielni” po raz ostatni wyruszyła na jednodniową wycieczkę do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego. Wśród uczestników wycieczki były osoby niepełnosprawne, dzieci z rodzin zastępczych oraz pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych jak i zaproszeni goście.

 

Tuż po śniadaniu uczestnicy wycieczki wybrali się w rejs statkiem po Wiśle. Mimo deszczowej pogody rejs był udany i wszyscy z uśmiechem opuszczali pokład statku. Po udanym rejsie grupa udała się na zwiedzanie Sandomierza. Pierwszym punktem zwiedzania była Zbrojownia Rycerska, następnie grupa udała się pod Bramę Opatowską, na którą chętne osoby mogły wejść. Z tarasu na Bramie Opatowskiej można było podziwiać panoramę miasta i okolicy. Następnym punktem zwiedzania było przejście podziemną trasą turystyczną. Kolejnym zwiedzanym miejscem była Bazylika Katedralna Narodzenia NMP. Po zwiedzaniu Sandomierza wszyscy uczestnicy udali się na obiad do Karczmy Zamkowej po którym nastąpiło uroczyste podsumowanie tegorocznego projektu.

Program spotkania obejmował m.in.  referaty przygotowane i wygłoszone przez pracowników PCPR: Panią Agnieszkę Banaszek, Panią Joannę Banasik i Panią Kamilę Jargot. Podsumowując spotkanie Kierownik PCPR w Zwoleniu Pani Barbara Śliwa podkreśliła, iż założone cele projektu zostały osiągnięte, poprzez m.in.:

-        uzyskanie nowych umiejętności zawodowych uczestników projektu;

-        wzrost samooceny i wiary we własne siły uczestników projektu;

-        integracja osób niepełnosprawnych, dzieci z rodzin zastępczych oraz  wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z otoczeniem wszystkich grup;

-        zwiększenie dostępu do świadczeń i usług PCPR;

-        wzrost umiejętności psychospołecznych.

Po uroczystym obiedzie grupa uczestników wycieczki udała się autokarem do Baranowa Sandomierskiego, gdzie zwiedziła Zespół zamkowo – parkowy. Po zwiedzaniu zamku uczestnicy zjedli kolację w Sandomierzu i wrócili do Zwolenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w roku 2015 po raz ostatni realizowało projekt ,,My Samodzielni”. W tym roku w projekcie wzięło udział 4 dzieci z rodzin zastępczych, 5 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i 26 osób niepełnosprawnych w tym 7 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gródku.

PCPR w Zwoleniu od 2009 roku realizuje podobne projekty. Łącznie we wszystkich projektach wzięło udział 392 osoby pochodzące z terenu powiatu zwoleńskiego, w tym 320 osób niepełnosprawnych i 72 opiekunów.

 

PCPR ZWOLEŃ

cze
25
2015

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” W 2015 ROKU

SZKOLENIA ZREALIZOWANE

W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” W 2015 ROKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w ramach projektu unijnego ,,My samodzielni” w roku 2015 zorganizowało szkolenia zawodowe dla dzieci i pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych. Łącznie przeprowadzono trzy oddzielne szkolenia.

Pierwszym szkoleniem był kurs prawa jazdy ,,Kat. B” dla 3 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych. Kurs obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin indywidualnych zajęć praktycznych dla każdego uczestnika. Uczestnicy mieli zapewnione m.in. uzyskanie profilu kandydata na kierowcę, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, egzamin wewnętrzny przed zgłoszeniem do egzaminu państwowego oraz pokrycie kosztów pierwszego egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego). Wykonawcą kursu był Ośrodek Szkolenia Kierowców Jan Zatoń ze Zwolenia wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Kolejne szkolenie jakie zostało przeprowadzone to szkolenie w zawodzie ,,Kosmetyczka” dla pełnoletniej wychowanki z rodziny zastępczej. Szkolenie obejmowało 100 godzin dydaktycznych, w tym: 40 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych na podstawie szczegółowego programu. Po ukończeniu szkolenia Jego uczestniczka odbyła egzamin teoretyczny i praktyczny, który został ukończony pozytywnie. Wykonawcą szkolenia był Ośrodek Kształcenia Zawodowego ,,PROFESJA” z siedzibą w Radomiu wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Ostatnim szkoleniem jakie przeprowadzono było szkolenie z ,,Języka angielskiego dla początkujących” dla 4 dzieci z rodzin zastępczych. Szkolenie obejmowało 100 godzin dydaktycznych. Program szkolenia został opracowany w sposób zapewniający jego uczestnikom opanowanie podstawowych funkcji językowych, słownictwa umożliwiającego posługiwanie się tym językiem w prostych sytuacjach związanych z pracą i życiem codziennym oraz czytanie i pisanie podstawowych tekstów w języku angielskim. Wykonawcą szkolenia była Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości z siedzibą w Janowcu Wielkopolskim wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Wszyscy uczestnicy przeprowadzonych szkoleń pozytywnie je ocenili a my mamy nadzieje, że ukończone szkolenia przyczynią się w przyszłości do zwiększenia umiejętności dotarcia do wybranej grupy pracodawców.

PCPR w Zwoleniu