Cze
11
2018

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO ,,ŁATWIEJSZY START” W 2018 ROKU

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO ,,ŁATWIEJSZY START” W 2018 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Zwoleniu w 2018 roku realizuje kolejne zadania projektu pod nazwą „Łatwiejszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX  Wspieranie  włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W ramach ww. projektu unijnego finansowane jest czesne dla pełnoletniego wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz sfinansowano dodatkowe zajęcia dla 8 pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej i placówki opiekuńczo-wychowawczej m.in. karnety na basen, siłownię, korepetycje z języka angielskiego i matematyki.

W terminie 16.04.-27.04.2018 r. 16 – osobowa grupa osób z niepełnosprawnością uczestniczyła w Kursie zawodowym Siostra PCK/Opiekun osób starszych, który zakończył się egzaminem państwowym potwierdzającym ich umiejętności.

W terminie 14.05.-29.05.2018 r. 4 – osobowa grupa osób z niepełnosprawnością uczestniczyła w Kursie zawodowym obsługa komputera  (kurs z certyfikatem ECCC). Wszyscy uczestnicy pozytywnie zaliczyli egzamin otrzymując certyfikaty.

 

 

 

 

 

 

W terminie 23.05.-15.07.2018 r. odbywa się kurs zawodowy – Prawo jazdy  kat. C dla 2 pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej i placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W terminie 24.05.-20.07.2018 r. odbywa się kurs zawodowy – Spawacz – spawanie metodą TIG141 dla pełnoletniego wychowanka z rodziny zastępczej.

W II kwartale 2018 roku planowany jest również Kurs zawodowy – Obsługa kas fiskalnych dla 5 – osobowej grupy osób z niepełnosprawnością.

Do końca realizacji projektu ,,Łatwiejszy start” tj. 31.05.2018 r. zaplanowane są również:

–  ,,Trening pracy” dla 26 osób z niepełnosprawnością,

– ,,Trening pracy i preorientacji zawodowej” dla 8 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej,

– Warsztaty fotograficzne dla 13 osób z niepełnosprawnością,

– Trening przedsiębiorczości dla 13 osób z niepełnosprawnością,

– Grupa wsparcia dla 4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej,

oraz spotkanie na zakończenie projektu dla uczestników ich opiekunów i środowiska, podsumowujący cały okres realizacji projektu unijnego ,,Łatwiejszy start”.