Sty
13
2020

KRYTERIA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON W 2020 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu informuje, iż 8 stycznia 2020 roku zatwierdzona została przez Zarząd Powiatu w Zwoleniu  Uchwała Nr 70/2020 w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2020 roku.

Poniżej link do ww. Uchwały Nr 70/2020 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 8 stycznia 2020 roku

Uchwała Zarządu Powiatu w Zwoleniu nr 70 2020