Sty
07
2020

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW

POWIATOWE  CENTRUM  POMOCY  RODZINIE  W  ZWOLENIU 

INFORMUJE:

8 stycznia 2020 roku zatwierdzona została przez Zarząd Powiatu w Zwoleniu  Uchwała Nr 70/2020  w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2020 roku.

WNIOSKI  O  DOFINANSOWANIE  DO  TURNUSU  REHABILITACYJNEGO  WYDAWANE  I  PRZYJMOWANE  BĘDĄ
OD 15.01.2020 R.  DO  29.02.2020 R.

 

WNIOSKI  O  DOFINANSOWANIE  DO:  ZAKUPU  PRZEDMIOTÓW  ORTOPEDYCZNYCH  I ŚRODKÓW  POMOCNICZYCH;  ZAKUPU  SPRZĘTU  REHABILITACYJNEGO;  LIKWIDACJI  BARIER  W  KOMUNIKOWANIU  SIĘ  I  TECHNICZNYCH;  LIKWIDACJI  BARIER  ARCHITEKTONICZNYCH  WYDAWANE  I  PRZYJMOWANE  BĘDĄ
OD 15.01.2020 R.  DO 31.12.2020 R.

 

INFORMACJA