Paź
22
2013

ogłoszenie

,,WSPARCIE UNIJNE DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w roku 2013 po raz  kolejny realizuje projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  ,,My samodzielni”. Podejmowane działania dotyczą  m.in. wyjazdów rehabilitacyjno-integracyjnych, wyjazdu integracyjno-szkoleniowego, szkoleń z zakresu prawa jazdy kat. B, kat. C i kat. C+E, szkolenia pn. ,,ABC Przedsiębiorczości”, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologicznego, doradztwa prawnego, szkolenia z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej, warsztatów psychologicznych jak i wycieczek turystyczno-krajoznawczych.  Uczestnikami projektu są niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego – 72 osoby niepełnosprawne, dzieci z rodzin zastępczych – 4 osoby oraz pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych jak i placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5 osób.

W dniu 10.06.2013 r. odbyło się spotkanie integracyjne rozpoczynające projekt dla uczestników i ich środowiska w Ochotniczym Hufcu Pracy w Zwoleniu. W spotkaniu łącznie wzięło udział 90 osób.

W dniu 15.06.2013 roku 49-osobowa grupa osób niepełnosprawnych i 9 ich opiekunów wyjechała na 14-dniowy wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny  i 3 osobowa grupa dzieci z rodzin zastępczych i jeden opiekun wyjechała na 7-dniowy wyjazd  integracyjno-szkoleniowy do Okuninki nad Jezioro Białe

        Od miesiąca sierpnia 2013 roku organizowane są szkolenia na prawo jazdy kat. B, kat. C i kat. C+E dla 4 – ech pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych.

W dniu 16.09.2013 r.  kolejna grupa, tym razem 23 – osobowa i 7 opiekunów wyjechała na 14-dniowy wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny do Okuninki nad Jezioro Białe.

Oba wyjazdy zorganizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

W trakcie wyjazdów niepełnosprawni uczestnicy projektu nabyli umiejętności z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej, z indywidualnego doradztwa zawodowego, aby mogli łatwiej poruszać się po lokalnym rynku pracy. Czas wolny od ,,nauki” wypełniony był rehabilitacją fizyczną  i psychiczną.

Dzieci z rodzin zastępczych podczas wyjazdu skorzystali z warsztatów psychologicznych i z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Równolegle w PCPR prowadzony jest Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK), gdzie wszyscy uczestnicy projektu bezpłatnie korzystają z konsultacji prawnej, psychologicznej  i socjalnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu podobne wsparcie zapewnia mieszkańcom powiatu od 2009 roku, którzy;

·         są osobami  bezrobotnymi i/lub

·         są osobami nieaktywnymi zawodowo i/lub

·         są osobami zatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), 

·         są osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

·         są osobami zamieszkującymi na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

·         dotychczas nie korzystały z tego rodzaju wsparcia

 

W miesiącu październiku br. zostaną jeszcze zorganizowane 3-dniowe wyjazdowe warsztaty szkoleniowe do Sandomierza dla wszystkich uczestników projektu wraz ze środowiskiem pn. ,,ABC Przedsiębiorczości”. A w miesiącu listopadzie br. 3-dniowe wycieczki turystyczno- krajoznawcze ( Poznań – dla I grupy, Wrocław – dla II grupy). Na zakończenie projektu odbędzie się wycieczka jednodniowa do Warszawy do Centrum Nauk Kopernik.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem uzyskując wysoką ocenę ze strony zainteresowanych.

            Do chwili obecnej działaniami objęto:

– 215 osób niepełnosprawnych i ich środowisko,

– 55 dzieci z rodzin zastępczych i ich środowisko,

– 3 osoby ze środowiska dzieci z rodzin zastępczych,

– 27 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ogółem ze wsparcia od 2009 roku skorzystało 300 osób będących klientami PCPR i ich środowisko.

 

                                                                                                     KIEROWNIK PROJEKTU

                                                                                                                  Barbara Śliwa