Sty
31
2013

Druki do pobrania

  1. Wniosek o ustalenie st. niepełnosprawności dot. osoby dorosłej
  2. Zaświadczenie do wniosku dot. osoby  dorosłej
  3. Wniosek o ustalenie niepełnosprawności dot. dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

3a. Zaświadczenie do wniosku dot.  dziecka – zas dziecka

4. Wniosek o wydanie karty parkingowej 

5.  Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Wniosek o wydanie legitymacji _dot. osoby dorosłej

7.-Wniosek-dotyczący-turnusów-rehabilitacyjnych-1-3

8.-oswiadczenie-opiekuna-dot.-turnusu-rehabilitacyjnego1-1

9.-wniosek-dot.-dofinansowania-do-zakupu-przedmiotów-ortopedycznych-i-środków-pomocniczych

10.-wniosek-o-dofinansowanie-do-zakupu-sprzętu-rehabilitacyjnego2-1-3

11.-wniosek-o-dofinansowanie-do-likwidacji-barier-w-komunikowaniu-się-i-technicznych

12.-wniosek-od-dofinansowanie-do-likwidacji-barier-architektonicznych

13.-wniosek-o-dofinansowanie-sportu-kultury-i-rekreacji1

14.Oświdczenie do wniosku o orzeczenie – karta parkingowa