Paź
22
2013

ogłoszenie

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu zwoleńskiego

 

W dniu 24.09.2013 r. w Sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu  odbyło się szkolenie kadr pomocy społecznej z udziałem: Pana Waldemara Urbańskiego – Starosty zwoleńskiego, Pana Arkadiusza Sulimy Wicestarosty, Pana Stefana Bernaciaka – Etatowego Członka Zarządu Powiatu zwoleńskiego, Pani Małgorzaty Półtorak –Kierownika Oddziału Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego  w Delegaturze           w Radomiu, oraz Kierowników i pracowników  ośrodków  pomocy społecznej z terenu powiatu.

Spotkanie prowadziła Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                         w Zwoleniu Pani Barbara Śliwa.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował zagadnienia :

1. Omówienie założeń do zmian w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r  – prowadząca:   Małgorzata Półtorak   

                                                                                                                                                                                      

2. Omówienie realizacji zapisów ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku -prowadząca : Joanna Banasik – pracownik  PCPR

3. Omówienie realizacji programów celowych realizowanych przez PCPR   w tym  finansowanych ze  środków PFRON jak i unii europejskiej  – prowadząca: Barbara Śliwa. 

           Odnosząc się do treści omawianych zagadnień  głos zabierali: Waldemar Urbański- Starosta Powiatu, jak i Stefan Bernaciak  Członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny merytorycznie za tą problematykę.