Sie
19
2014

,,UCZESTNICY PROJEKTU UNIJNEGO ,, MY SAMODZIELNI” REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU ZWIEDZAJĄ KRAKÓW I OJCÓW”

,,UCZESTNICY PROJEKTU UNIJNEGO ,, MY SAMODZIELNI” REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU ZWIEDZAJĄ KRAKÓW I OJCÓW”

 

                W terminie 11-12.07.2014 rok odbyła się 2-dniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcze do Krakowa i Ojcowa, w  której uczestniczyło 38 osób niepełnosprawnych, 5-ro dzieci z rodzin zastepczych, ich opiekunowie i środowisko.

Dla grupy wycieczkowej były to niezapomniane chwile, które będą jeszcze długo pamiętać. Atmosfera tych miejsc pozwoliła poznać choć trochę niezwykły klimat obu miast. Najcenniejsze w opinii uczestników były spotkania z  kulturą i historią zamkniętą w uliczkach Krakowa jak i pięknym krajobrazem Ojcowskiego Parku Narodowego.

W/w wsparcie było jednym z wielu działań o charakterze środowiskowym w ramach projektu ,, My samodzielni”.

Sie
19
2014

,,KURS – KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

,,KURS – KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

 

         Kolejnym wsparciem dla Beneficjentów projektu unijnego ,,My samodzielni” było zorganizowanie kursu w terminie 23.06-03.07.2014  roku na ,,Kierowcę wózka jezdniowego  z napędem silnikowym” przez ,,TOMRAD” Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego  z Radomia dla 6 – ciu pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych.

Celem szkolenia w związku z obsługą wózków jezdniowych było zapoznanie z budową i zasadą działania wózków oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywanie operacji manewrowych osprzętem wózka oraz jego obsługi codziennej.

Uczestnicy odbyli zajęcia edukacyjne w postaci 47 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 8 godzin dziennie.  Po kursie przeprowadzony został egzamin w dwóch etapach przed 3 osobowa Komisją. Wszyscy jego  uczestnicy pozytywnie go ukończyli, co pozwoli im znaleźć zatrudnienie  w tym zawodzie.

 

Sie
19
2014

,,ROZPOCZĘCIE PROJEKTU UNIJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

,,ROZPOCZĘCIE PROJEKTU UNIJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

 

                        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w roku 2014 po raz  kolejny realizuje projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  ,,My samodzielni”. Podejmowane działania dotyczą  m.in. wyjazdów rehabilitacyjno-integracyjnych, wyjazdu integracyjno-szkoleniowego, szkolenia z zakresu kursu ,,Kierowca wózka jezdniowego  z napędem silnikowym”, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologicznego, doradztwa prawnego, szkolenia z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej jak i wycieczek turystyczno-krajoznawczych.  Uczestnikami projektu są niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego – 92 osoby, dzieci z rodzin zastępczych – 5 osób oraz pełnoletni wychowankowie z rodziny zastępcze – 6 osób.

W dniu 04.06.2013 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie integracyjne rozpoczynające projekt dla uczestników ich opiekunów i środowiska do kina Helios w Radomiu. W spotkaniu łącznie wzięło udział 100 osób.

Część oficjalna odbyła się podczas uroczystego obiadu w Zajeździe ,,Fraszka” w Sycynie.

Wszystkich zaproszonych gości przywitała Pani Barbara Śliwa  – Kierownik PCPR. Program spotkania obejmował m.in.  referaty przygotowane i wygłoszone przez pracowników PCPR: Panią Joannę Banasik, Panią Agnieszkę Banaszek i Panią Kamilę Jargot,  dotyczące realizowanego projektu unijnego pn. , ,My samodzielni”.

Głos zabrali również Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński i Pan Stefan Bernaciak – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego, którzy z uznaniem wypowiedzieli się na temat planowanych działań w 2014 roku na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,My samodzielni”.

 

Lip
14
2014

Trwa nabór do udziału w projekcie ,,My samodzielni” w 2014 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu prowadzi nabór

 w 2014 roku osób chętnych do udziału w projekcie  unijnym PO KL

pn. ,,My samodzielni”

 

Poszukujemy osób, które przynależą do jednej z niżej wymienionych grup społecznych:

  • osoby niepełnosprawne o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności:
  • pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych (do 25 roku życia),
  • dzieci z rodzin zastępczych (15-18 lat).

 

Które spełniają następujące kryteria:

  • są osobami  bezrobotnymi i/lub,
  • są osobami nieaktywnymi zawodowo i/lub,
  • są osobami zatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
  • są osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • są osobami zamieszkującymi na terenie Powiatu Zwoleńskiego,
  • dotychczas nie korzystały z tego rodzaju wsparcia.

 

 

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń lub pod nr telefonu:

(48) 676 33 89 wew. 15, (48) 676 36 23.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie ,,My samodzielni” będą przyjmowane

w pokoju Nr 3 w godzinach 7.30-15.30

Lut
25
2014

ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu
ul. Wł. Jagiełły 4
26-700 Zwoleń
tel.:  0 48 676 33 89  wew. 15 i  wew. 20
tel./fax: 0 48 676 36 23
e-mail: pomoc@zwolenpowiat.pl

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU

W 2014 ROKU

REALIZUJE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

„MY SAMODZIELNI”

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, osób umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Priorytet VII – „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Poddziałanie 7.1.2 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sty
02
2014

ogłoszenie o naborze

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                     Ul. Wł. Jagiełły 4

26-700 Zwoleń

tel. 48 676-33-89  fax 48 676-36-23

e-mail: pomoc@zwolenpowiat.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu prowadzi nabór

 w 2014 roku osób chętnych do udziału w projekcie  unijnym PO KL

pn. ,,My samodzielni”

 

Poszukujemy osób, które przynależą do jednej z niżej wymienionych grup społecznych:

·        osoby niepełnosprawne o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności:

·        pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych (do 25 roku życia),

·        dzieci z rodzin zastępczych (15-18 lat).

 

Które spełniają następujące kryteria:

·        są osobami  bezrobotnymi i/lub,

·        są osobami nieaktywnymi zawodowo i/lub,

·        są osobami zatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),

·        są osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

·        są osobami zamieszkującymi na terenie Powiatu Zwoleńskiego,

·        dotychczas nie korzystały z tego rodzaju wsparcia.

 

 

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń lub pod nr telefonu:

(48) 676 33 89 wew. 15, wew. 20, (48) 676 36 23.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie ,,My samodzielni” będą przyjmowane

w pokoju Nr 3 w godzinach 7.30-15.00

Gru
17
2013

ogłoszenie

,,WYJAZDOWE WARSZTATY  SZKOLENIOWE ZE ŚRODKÓW

UNII EUROPEJSKIEJ ORGANIZOWANE PRZEZ PCPR W ZWOLENIU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI””

W terminach 15-17.10.2013 r. i 22-24.10.2013 r. odbyły się wyjazdowe warsztaty szkoleniowe pn. ,,ABC Przedsiębiorczości” w Sandomierzu. W pierwszej grupie uczestniczyło 34 osoby i 9 ich opiekunów, natomiast w drugiej 27 osób i 6 ich opiekunów.

Celem szkolenia było zapoznanie się z:

– podstawą prawną i formą organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej,

– etapami rejestracji firmy – krok po kroku,

– rynkowymi aspektami działalności gospodarczej,

– finansowymi aspektami  działalności gospodarczej

– zasadami operowania biznesplanem.

 

Oprócz form szkoleniowych uczestnicy mieli też czas na spacer po Starówce jak i  zwiedzanie ciekawych miejsc, m.in. Bramę Opatowską, Dom Długosza, Ratusz, zabytkowe Kościoły. Czy też  miejsc związanych z filmem ,,Ojciec Mateusz”.

W/w wsparcie było jednym z wielu form aktywnej integracji projektu POKL ,,My samodzielni”.

Kierownik Biura Projektu

Barbara Śliwa

Gru
17
2013

ogłoszenie

,,ZAKOŃCZENIE PROJEKTU UNIJNEGO ,,MY SAMODZIELNI”

W WARSZAWIE, REALIZOWANEGO PRZEZ PCPR W ZWOLENIU”

 

                  27.11.2013 roku 100 osobowa grupa osób niepełnosprawnych, dzieci z rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę ich opiekunów i środowiska odwiedziła stolicę. Pierwszym punktem zwiedzania było Centrum Nauki Kopernik, które zostało założone w 2005, a jego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogli poznawać prawa przyrody, poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.

Przed powrotem do Zwolenia uczestnicy wycieczki odwiedzili Stare Miasto, spacerując uliczkami prowadzącymi do Rynku.

Po obejrzeniu pięknych i malowniczych kamienic Warszawy, wszyscy uczestnicy spotkali się na podsumowaniu całorocznego projektu w Restauracji ,,Fraszka” w Sycynie Kolonia.

     W spotkaniu uczestniczyli również Członkowie Zarządu Powiatu Zwoleńskiego. Podsumowujące spotkanie otworzyła Pani Barbara Śliwa – Kierownik PCPR. Głos zabrali również Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński i Pan Stefan Bernaciak – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego. Program spotkania obejmował m.in.  referaty przygotowane i wygłoszone przez pracowników PCPR: Panią Kamilę Jargot i Panią Joannę Banasik, dotyczące realizowanego projektu unijnego pn. ,,My samodzielni”. Podsumowując, założone cele zostały osiągnięte, m.in. poprzez:

        uzyskanie nowych umiejętności zawodowych uczestników projektu;

        wzrost samooceny i wiary we własne siły uczestników projektu;

        integracja osób niepełnosprawnych, dzieci z rodzin zastępczych oraz  wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z otoczeniem wszystkich grup;

        zwiększenie dostępu do świadczeń i usług PCPR;

        wzrost umiejętności psychospołecznych.

 

Kierownik Biura Projektu

Barbara Śliwa

 

Gru
17
2013

ogłoszenie

,,UCZESTNICY PROJEKTU UNIJNEGO ,, MY SAMODZIELNI” REALIZOWANEGO PRZEZ PCPR W ZWOLENIU ZWIEDZAJĄ POZNAŃI WROCŁAW”

    W terminach 07-09.11.2013 r. i 12-14.11.2013 r. odbyły się 3-dniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Pierwsza 29 osobowa grupa osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu zwoleńskiego zwiedziła Poznań.

     Druga 46 osobowa grupa osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin zastępczych odwiedziła Wrocław.

            Dla obu grup wycieczkowych były to niezapomniane chwile, które będą jeszcze długo pamiętać. Atmosfera tych miejsc pozwoliła poznać choć trochę niezwykły klimat obu miast. Najcenniejsze w opinii uczestników były spotkania z  kulturą i historią zamkniętą w uliczkach Poznania i Wrocławia.

W/w wsparcie było jednym z wielu działań o charakterze środowiskowym w ramach projektu ,, My samodzielni”.

 

 

Kierownik Biura Projektu

Barbara Śliwa

 

 

Paź
22
2013

ogłoszenie

,,WSPARCIE UNIJNE DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w roku 2013 po raz  kolejny realizuje projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  ,,My samodzielni”. Podejmowane działania dotyczą  m.in. wyjazdów rehabilitacyjno-integracyjnych, wyjazdu integracyjno-szkoleniowego, szkoleń z zakresu prawa jazdy kat. B, kat. C i kat. C+E, szkolenia pn. ,,ABC Przedsiębiorczości”, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologicznego, doradztwa prawnego, szkolenia z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej, warsztatów psychologicznych jak i wycieczek turystyczno-krajoznawczych.  Uczestnikami projektu są niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego – 72 osoby niepełnosprawne, dzieci z rodzin zastępczych – 4 osoby oraz pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych jak i placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5 osób.

W dniu 10.06.2013 r. odbyło się spotkanie integracyjne rozpoczynające projekt dla uczestników i ich środowiska w Ochotniczym Hufcu Pracy w Zwoleniu. W spotkaniu łącznie wzięło udział 90 osób.

W dniu 15.06.2013 roku 49-osobowa grupa osób niepełnosprawnych i 9 ich opiekunów wyjechała na 14-dniowy wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny  i 3 osobowa grupa dzieci z rodzin zastępczych i jeden opiekun wyjechała na 7-dniowy wyjazd  integracyjno-szkoleniowy do Okuninki nad Jezioro Białe

        Od miesiąca sierpnia 2013 roku organizowane są szkolenia na prawo jazdy kat. B, kat. C i kat. C+E dla 4 – ech pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych.

W dniu 16.09.2013 r.  kolejna grupa, tym razem 23 – osobowa i 7 opiekunów wyjechała na 14-dniowy wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny do Okuninki nad Jezioro Białe.

Oba wyjazdy zorganizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

W trakcie wyjazdów niepełnosprawni uczestnicy projektu nabyli umiejętności z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej, z indywidualnego doradztwa zawodowego, aby mogli łatwiej poruszać się po lokalnym rynku pracy. Czas wolny od ,,nauki” wypełniony był rehabilitacją fizyczną  i psychiczną.

Dzieci z rodzin zastępczych podczas wyjazdu skorzystali z warsztatów psychologicznych i z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Równolegle w PCPR prowadzony jest Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK), gdzie wszyscy uczestnicy projektu bezpłatnie korzystają z konsultacji prawnej, psychologicznej  i socjalnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu podobne wsparcie zapewnia mieszkańcom powiatu od 2009 roku, którzy;

·         są osobami  bezrobotnymi i/lub

·         są osobami nieaktywnymi zawodowo i/lub

·         są osobami zatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), 

·         są osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

·         są osobami zamieszkującymi na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

·         dotychczas nie korzystały z tego rodzaju wsparcia

 

W miesiącu październiku br. zostaną jeszcze zorganizowane 3-dniowe wyjazdowe warsztaty szkoleniowe do Sandomierza dla wszystkich uczestników projektu wraz ze środowiskiem pn. ,,ABC Przedsiębiorczości”. A w miesiącu listopadzie br. 3-dniowe wycieczki turystyczno- krajoznawcze ( Poznań – dla I grupy, Wrocław – dla II grupy). Na zakończenie projektu odbędzie się wycieczka jednodniowa do Warszawy do Centrum Nauk Kopernik.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem uzyskując wysoką ocenę ze strony zainteresowanych.

            Do chwili obecnej działaniami objęto:

– 215 osób niepełnosprawnych i ich środowisko,

– 55 dzieci z rodzin zastępczych i ich środowisko,

– 3 osoby ze środowiska dzieci z rodzin zastępczych,

– 27 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ogółem ze wsparcia od 2009 roku skorzystało 300 osób będących klientami PCPR i ich środowisko.

 

                                                                                                     KIEROWNIK PROJEKTU

                                                                                                                  Barbara Śliwa