Cze
11
2015

WYJAZD REHABILITACYJNO – INTEGRACYJNY ZREALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” W 2015 ROKU

WYJAZD REHABILITACYJNO – INTEGRACYJNY

ZREALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI”

W 2015 ROKU

 

W terminie 15 – 28 maj 2015 r. odbył się wyjazd rehabilitacyjno – integracyjny do Zakopanego w ramach projektu POKL pn. „My Samodzielni”, w którym wzięło udział 26 osób niepełnosprawnych i 8 ich opiekunów. Nad przebiegiem wyjazdu czuwało 2 opiekunów grup wyjazdowych. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani byli w Nauczycielskim Centrum Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Zakopanem.

Uczestnicy mieli zapewnione pełne wyżywienie oraz całodobową opiekę medyczną (główny nacisk podczas turnusu kładziono oczywiście na rehabilitację). Uczestnicy korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych według zaleceń lekarza dobranych indywidualnie według schorzeń. Mieli również okazję uczestniczyć w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym oraz zajęciach szkoleniowych z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej.

Podczas wyjazdu zapewniono uczestnikom również atrakcje takie jak spacery po Zakopanem, wieczorki integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Niektóre osoby miały okazje po raz pierwszy być w Zakopanem.

Wyjazd był dla jego uczestników okazją do poprawy zdrowia, udanej zabawy, ale także niepowtarzalną okazją do integracji z innymi osobami zamieszkującymi  Powiat Zwoleński. Podsumowując te dwa tygodnie spędzone we wspólnym towarzystwie można stwierdzić, że wyjazd był udany a w pamięci uczestników na długo pozostanie widok pięknych gór, które mogli podziwiać każdego dnia.

 

PCPR w Zwoleniu

 

 

 

 

 

Cze
01
2015

OSTATNI ROK REALIZACJI PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU

OSTATNI ROK REALIZACJI PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI”

PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ZWOLENIU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu po raz ostatni realizuje w 2015 roku projekt ,,My Samodzielni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W tym roku zaplanowano następujące działania:

– spotkanie integracyjne na rozpoczęcie projektu;

– 14-dniowy wyjazd rehabilitacyjno – integracyjny;

– szkolenie zawodowe ,,Prawo jazdy kat. B” dla 4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych;

– szkolenie zawodowe ,,Kosmetyczka” dla 1 pełnoletniej wychowanki z rodziny zastępczej;

– szkolenie zawodowe ,,Język angielski dla początkujących” dla 4 dzieci z rodzin zastępczych;

– indywidualne konsultacje prawne i psychologiczne;

– wycieczkę turystyczno – krajoznawczą;

– wycieczkę na zakończenie projeku.

 

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne – 26 osób, dzieci z rodzin zastępczych – 4 osoby oraz pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych – 5 osób. Wszyscy uczestnicy to mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego.

 

W dniu 07.05.2015 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie integracyjne rozpoczynające projekt dla uczestników projektu ich opiekunów i środowiska do kina Helios w Radomiu na film ,,Ida”. W spotkaniu łącznie wzięło udział 50 osób.

Część oficjalna odbyła się podczas uroczystego obiadu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu.

Wszystkich zaproszonych gości przywitała Pani Barbara Śliwa  – Kierownik PCPR. Program spotkania obejmował m.in.  referat przygotowany i wygłoszony przez pracowników PCPR: Panią Joannę Banasik, Panią Agnieszkę Banaszek i Panią Kamilę Jargot, dotyczący realizowanego projektu unijnego pn. ,,My samodzielni”.

 

PCPR w Zwoleniu

Gru
09
2014

NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE UNIJNYM ,,MY SAMODZIELNI” W 2015 ROKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Ul. Wł. Jagiełły 4

26-700 Zwoleń

tel. 48 676-33-89  fax 48 676-36-23

e-mail: pcpr@zwolenpowiat.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu prowadzi nabór

na 2015 roku osób chętnych do udziału w projekcie  unijnym PO KL

pn. ,,My samodzielni”

 

  Poszukujemy osób, które przynależą do jednej z niżej wymienionych grup społecznych:

  • osoby niepełnosprawne o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności:
  • pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych (do 25 roku życia),
  • dzieci z rodzin zastępczych (15-18 lat).

 

  Które spełniają następujące kryteria:

  • są osobami  bezrobotnymi i/lub,
  • są osobami nieaktywnymi zawodowo i/lub,
  • są osobami zatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, które jednocześnie  są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
  • są osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • są osobami zamieszkującymi na terenie Powiatu Zwoleńskiego,
  • dotychczas nie korzystały z tego rodzaju wsparcia.

 

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń lub pod nr telefonu:

(48) 676 33 89 wew. 15, wew. 20, (48) 676 36 23.

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie ,,My samodzielni” będą przyjmowane

w pokoju Nr 3 w godzinach 7.30-15.30

do 31.03.2015 roku

Gru
03
2014

,,Czas podsumowań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu”

W dniu 02.12.2014 roku 99 osobowa grupa osób niepełnosprawnych, dzieci z rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę ich opiekunów i środowiska odwiedziła Sandomierz. Wycieczka zorganizowana została w związku z zakończeniem projektu unijnego ,,My samodzielni” w 2014 roku.

Tuż po śniadaniu uczestnicy udali się na poznanie z bliska uroków Sandomierza.  Pierwszym punktem zwiedzania była Brama Opatowska, na szczyt której chętne osoby mogły wejść. Z tarasu widokowego podziwiać można było przepiękną panoramę miasta i okolicy. Następnie uczestnicy udali się wzdłuż Starego Rynku pod Ratusz, aby później dotrzeć do Domu Długosza, gdzie mieści się Muzeum Diecezjalne ze zbiorami sztuki sakralnej. Kolejnym zwiedzanym miejscem była Bazylika Katedralna Narodzenia NMP.

Po obejrzeniu pięknych i malowniczych zakątków Sandomierza wszyscy uczestnicy udali się na obiad do Restauracji ,,Sarmata”, po którym nastąpiło uroczyste podsumowanie całorocznego projektu.

Program spotkania obejmował m.in.  referaty przygotowane i wygłoszone przez pracowników PCPR: Panią Agnieszkę Banaszek i Panią Joannę Banasik oraz prezentacje w postaci zdjęć dotyczącą realizowanego projektu unijnego pn. ,,My samodzielni” przygotowaną przez Panią Kamilę Jargot.

Podsumowując spotkanie Kierownik PCPR w Zwoleniu Pani Barbara Śliwa podkreśliła, iż założone cele zostały osiągnięte, poprzez m.in.:

–        uzyskanie nowych umiejętności zawodowych uczestników projektu;

–        wzrost samooceny i wiary we własne siły uczestników projektu;

–        integracja osób niepełnosprawnych, dzieci z rodzin zastępczych oraz  wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z otoczeniem wszystkich grup;

–        zwiększenie dostępu do świadczeń i usług PCPR;

–        wzrost umiejętności psychospołecznych.

W 2014 roku w projekcie wzięło udział: 78 osób niepełnosprawnych i 21 ich opiekunów, 5 dzieci z rodzin zastępczych wraz z 3 opiekunami oraz 7 pełnoletnich wychowanków  z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Podobne projekty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  realizuje od 2009 roku, z takiego wsparcia skorzystało już 358 osób pochodzących z terenu powiatu zwoleńskiego, w tym 294 osób niepełnosprawnych.

Tak duże zainteresowanie mieszkańców powiatu zwoleńskiego realizowanymi projektami przez PCPR  jednoznacznie potwierdza potrzebę ich kontynuacji.

Paź
01
2014

Wyjazd rehabilitacyjno – integracyjny „My Samodzielni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu do Okuninki nad Jezioro Białe

Wyjazd rehabilitacyjno – integracyjny „My Samodzielni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu do Okuninki nad Jezioro Białe

 

            26 września 2014 roku kolejna 12-sto osobowa grupa osób niepełnosprawnych  i 3-ech ich opiekunów wyjechała do Okuninki nad Jezioro Białe na 14-dniowy wyjazd rehabilitacyjno – integracyjny w ramach projektu PO KL pn. „My Samodzielni”.

Program wyjazdu obejmował będzie m.in. zajęcia szkoleniowe z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej, zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje lekarskie. Pozostały czas wolny będzie wykorzystany na wycieczki krajoznawcze i spotkania integracyjne.

Uczestników projektu pożegnała Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Zwoleniu – Pani Barbara Śliwa wraz z pracownikami i życzyła im miłego pobytu w trakcie podnoszenia kwalifikacji i zajęć rehabilitacyjnych.

Wrz
16
2014

Wyjazd rehabilitacyjno – integracyjny „My Samodzielni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu do Okuninki nad Jezioro Białe.

W terminie 6 – 19 sierpnia 2014r. odbył się wyjazd rehabilitacyjno – integracyjny w ramach projektu POKL pn. „My Samodzielni” do Okuninki nad Jezioro Białe, w którym brało udział 42 osoby niepełnosprawne, w tym 10 opiekunów z Powiatu Zwoleńskiego. Wyjazd organizowany był również dla dzieci z rodzin zastępczych powyżej 15 roku życia w terminie 6 – 12 sierpnia 2014r. Nad przebiegiem turnusu czuwało 2 opiekunów grup wyjazdowych. Wszystkie osoby niepełnosprawne i dzieci zakwaterowani byli w Ośrodku „Astur” w Okunice.

Uczestnicy mieli zapewnione pełne wyżywienie oraz całodobową opiekę medyczną (główny nacisk podczas turnusu kładziono oczywiście na rehabilitację). Uczestnicy korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych według zaleceń lekarza dobranych indywidualnie według schorzeń. Mieli również okazję uczestniczyć na indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym.

Podczas turnusu uczestnicy mieli zapewnione również atrakcje m.in. wieczorek integracyjny, grillowanie i wycieczki. Ponadto dorośli i dzieci mieli także dostęp do boiska siatkowego. Uczestnicy chodzili na plaże, gdzie mogli się poopalać. Część z nich także kąpała się w Jeziorze Białym oraz pływała na rowerach wodnych.

Turnus w Okunice był dla jego uczestników okazją do poprawy zdrowia, udanej zabawy, ale także niepowtarzalną okazją do integracji z innymi osobami zamieszkującymi  Powiat Zwoleński. Podsumowując te dwa tygodnie spędzone we wspólnym towarzystwie można stwierdzić, że turnus był absolutnie wyjątkowy i udany.

Wrz
16
2014

UCZESTNY PROJEKTU UNIJNEGO „MY SAMODZIELNI” REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU W DNIU 01.09.2014R. WYRUSZYLI NA WYJAZD REHABILITACYJNO-INTEGRACYJNY DO OKUNINKI NAD JEZIORO BIAŁE

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „My samodzielni” 32 jego uczestników wraz z opiekunem grupy w dniu 01.09.2014r. wyruszyło na dwutygodniowy wyjazd rehabilitacyjno – integracyjno do Okuninki nad Jezioro Białe.

Program turnusu będzie obejmował m.in. zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje lekarskie, zajęcia szkoleniowe z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej, ogniska i wycieczki.  Wszyscy uczestnicy stawili się na miejsce umówionego spotkania. Po godzinie 8.00 autokarem ruszyli w drogę, by w południe zawitać w Okunince. Uczestników projektu pożegnała Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Zwoleniu – Pani Barbara Śliwa wraz z pracownikami i życzyła im miłego pobytu w trakcie podnoszenia kwalifikacji i zajęć rehabilitacyjnych.

 

 

Sie
19
2014

,,UCZESTNICY PROJEKTU UNIJNEGO ,, MY SAMODZIELNI” REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU ZWIEDZAJĄ KRAKÓW I OJCÓW”

,,UCZESTNICY PROJEKTU UNIJNEGO ,, MY SAMODZIELNI” REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU ZWIEDZAJĄ KRAKÓW I OJCÓW”

 

                W terminie 11-12.07.2014 rok odbyła się 2-dniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcze do Krakowa i Ojcowa, w  której uczestniczyło 38 osób niepełnosprawnych, 5-ro dzieci z rodzin zastepczych, ich opiekunowie i środowisko.

Dla grupy wycieczkowej były to niezapomniane chwile, które będą jeszcze długo pamiętać. Atmosfera tych miejsc pozwoliła poznać choć trochę niezwykły klimat obu miast. Najcenniejsze w opinii uczestników były spotkania z  kulturą i historią zamkniętą w uliczkach Krakowa jak i pięknym krajobrazem Ojcowskiego Parku Narodowego.

W/w wsparcie było jednym z wielu działań o charakterze środowiskowym w ramach projektu ,, My samodzielni”.

Sie
19
2014

,,KURS – KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

,,KURS – KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SILNIKOWYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

 

         Kolejnym wsparciem dla Beneficjentów projektu unijnego ,,My samodzielni” było zorganizowanie kursu w terminie 23.06-03.07.2014  roku na ,,Kierowcę wózka jezdniowego  z napędem silnikowym” przez ,,TOMRAD” Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego  z Radomia dla 6 – ciu pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych.

Celem szkolenia w związku z obsługą wózków jezdniowych było zapoznanie z budową i zasadą działania wózków oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywanie operacji manewrowych osprzętem wózka oraz jego obsługi codziennej.

Uczestnicy odbyli zajęcia edukacyjne w postaci 47 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 8 godzin dziennie.  Po kursie przeprowadzony został egzamin w dwóch etapach przed 3 osobowa Komisją. Wszyscy jego  uczestnicy pozytywnie go ukończyli, co pozwoli im znaleźć zatrudnienie  w tym zawodzie.