Lip
15
2013

Zespół

Kierownik Biura Projektu – Barbara Śliwa

Koordynator – Agnieszka Banaszek

Główny księgowy – Dorota Banaszkiewicz

Asystent koordynatora – Bożenna Kozieł

Pracownik Socjalny ds. Osób Niepełnosprawnych – Joanna Banasik

Pracownik Biura Projektu – Kamila Jargot

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Daria Ciechanowska