Lis
02
2015

Szkolenie informacyjno – warsztatowe pn. „Trening pewności siebie”

Szkolenie informacyjno – warsztatowe pn. „Trening pewności siebie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zwoleniu zaplanowało organizację cyklu szkoleń dla dzieci i rodzin zastępczych z powiatu zwoleńskiego pn. „Trening pewności siebie”.

W dniu 27.10.2015r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i w sali Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu odbyło się pierwsze spotkanie.

W szkoleniu wzięły udział dzieci z rodzin zastępczych będące uczniami gimnazjum oraz ich rodzice zastępczy.

Szkolenie poprowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu:

 1. Pani Magdalena Michałowska – Kmiecik
 2. Pani Izabela Młyńska
 3. Pani Joanna Zubrzycka

Celem spotkania było wzmocnienie samooceny i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Szkolenie było również okazją do zintegrowania się dzieci, a także rodziców. Dzieci poznały praktyczne sposoby radzenia sobie z zaczepkami i obrażaniem ze strony rówieśników. Przygotowano również materiały dla rodziców dotyczące przemocy w szkole. Kolejne spotkanie odbędzie się 17.11.2015r.

Paź
21
2015

Szkolenie informacyjno – warsztatowe pn. ,,Niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka – wczesna diagnoza”

Szkolenie informacyjno – warsztatowe

pn. ,,Niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka – wczesna diagnoza”

Dnia 16.10.2015r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu odbyło się bezpłatne szkolenie informacyjno – warsztatowe pn. ,,Niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka – wczesna diagnoza”. Organizatorem szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu przy współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Karuzela” z siedzibą w Radomiu. W szkoleniu wzięli udział pracownicy szkół podstawowych, przedszkoli, poradni, ośrodków zdrowia, policji, sądu oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu zwoleńskiego. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 51 osób.

Szkolenie obejmowało następujące bloki tematyczne:

 1. Niepokojące zachowanie – na co zwrócić uwagę

 2. Program przesiewowy Badabada fundacji Synapsis.

 3. Choroba sieroca, jak się objawia, jak sobie z nią poradzić?

 4. Narzędzia pomocy dziecku i rodzinie.

Ostatnim etapem szkolenia był panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy szkolenia mogli zadawać pytania dotyczące indywidualnych przypadków z jakimi spotykają się w swojej pracy.

Osobami prowadzącymi szkolenie były:

 1. Pani Linda Błach – Dąbrowska – pedagog, terapeuta w Stowarzyszeniu ,,Karuzela”.

 2. Pani Magdalena Pawelec – oligofrenopedagog w Stowarzyszeniu ,,Karuzela”.

 3. Pani Daria Ciechanowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Zwoleniu.

Podczas szkolenia głos zabrały również Pani Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu oraz Pani Katarzyna Ziętek – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Karuzela”.

Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe dotyczące tematyki szkolenia.

Zorganizowane szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem a jego uczestnicy mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę z zakresu omówionej tematyki, co na pewno będzie przydatne w ich pracy zawodowej.

 

Paź
21
2015

Szkolenie pn. ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Szkolenie pn. ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Dnia 11.09.2015r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, odbyło się szkolenie pn. ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Pan Waldemar Urbański – Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Powiatu Zwoleńskiego, Pan Jerzy Sowula – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego, Pani Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia oraz Pani Teresa Pancerz-Pyrka – Wójt Gminy Kazanów.

Gospodarzem spotkania była Pani Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

Program szkolenia obejmował następujące tematy:

 1. Zadania służb w praktyce przeciwdziałania przemocy;

 2. Piecza zastępcza na terenie Powiatu Zwoleńskiego;

 3. Procedura niebieskiej karty.

Podczas szkolenia każdy z tematów został omówiony przez prelegentów. Zadania służb

w praktyce przeciwdziałania przemocy omówiła Pani Edyta Węglicka (Starszy inspektor w Oddziale Wydziału Polityki Społecznej, MUW w Warszawie, Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu). Problematykę pieczy zastępczej na terenie Powiatu Zwoleńskiego omówiła Pani Agnieszka Banaszek (Inspektor PCPR w Zwoleniu) i Pani Daria Ciechanowska (Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Zwoleniu). Procedurę niebieskiej karty omówiła Pani Agnieszka Kołdej (Inspektor Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Zwoleniu).

Przeprowadzone szkolenie było okazją do omówienia najważniejszych kwestii dot. przeciwdziałania przemocy. Wszyscy uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez Kierownika PCPR w Zwoleniu – Panią Barbarę Śliwa do zwiedzania nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

 

Paź
21
2015

XVII Dożynki Powiatowe 2015 z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

XVII Dożynki Powiatowe 2015

z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

Podczas tegorocznych XVII Dożynek Powiatowych w Zwoleniu wśród wielu stoisk dożynkowych spotkać można było również stoisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu.

PCPR w Zwoleniu na swoim stoisku zorganizowało dla najmłodszych miejsce, gdzie wszystkie chętne dzieci mogły pomalować przygotowane wcześniej przez PCPR malowanki lub namalować swój obrazek. Atrakcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie ze względu na to, że dzieła najmłodszych były zawieszane na przygotowanej wcześniej tablicy.

Udział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu był również okazją do promowania rodzicielstwa zastępczego. Na tą okoliczność zostały przygotowane ulotki informacyjne, które pracownicy PCPR rozdawali i jednocześnie zachęcali do zapoznania się z nimi. Na każdego odwiedzającego stoisko czekały słodkości i drobne gadżety.

Mamy nadzieje, że udział w dożynkach na stałe zagości w działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu i będzie okazją do promowania naszej jednostki.

 

Lip
16
2015

,,POGODNE LATO 2015″

OBÓZ WYPOCZYNKOWY ,,POGODNE LATO 2015”

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci z terenu naszego powiatu będą mogły aktywnie wypoczywać na wakacjach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu we współpracy  z Mazowiecką Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku jest bezpośrednim realizatorem programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato 2015”.

W procedurze rekrutacji przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Zwoleniu wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej przy współudziale Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do wyjazdu na obóz zostało zakwalifikowanych 43 dzieci w wieku od 8 do 15 lat. W dniu 16 lipca 2015 r. dzieci wyjechały nad morze do miejscowości Kąty Rybackie, gdzie bezpłatnie będą wypoczywać do 30 lipca 2015 r. Wszystkie dzieci zostaną wyposażone w tzw. „wyprawkę” składającą się z obuwia i stroju sportowego.

Dzieciom życzymy udanego wypoczynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

Lip
08
2015

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU ZAKOŃCZYŁO REALIZACJĘ PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI”

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ZWOLENIU ZAKOŃCZYŁO REALIZACJĘ PROJEKTU

 ,,MY SAMODZIELNI”

 

W dniu 23 czerwca 2015 r. 47 osobowa grupa uczestników projektu ,,My Samodzielni” po raz ostatni wyruszyła na jednodniową wycieczkę do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego. Wśród uczestników wycieczki były osoby niepełnosprawne, dzieci z rodzin zastępczych oraz pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych jak i zaproszeni goście.

 

Tuż po śniadaniu uczestnicy wycieczki wybrali się w rejs statkiem po Wiśle. Mimo deszczowej pogody rejs był udany i wszyscy z uśmiechem opuszczali pokład statku. Po udanym rejsie grupa udała się na zwiedzanie Sandomierza. Pierwszym punktem zwiedzania była Zbrojownia Rycerska, następnie grupa udała się pod Bramę Opatowską, na którą chętne osoby mogły wejść. Z tarasu na Bramie Opatowskiej można było podziwiać panoramę miasta i okolicy. Następnym punktem zwiedzania było przejście podziemną trasą turystyczną. Kolejnym zwiedzanym miejscem była Bazylika Katedralna Narodzenia NMP. Po zwiedzaniu Sandomierza wszyscy uczestnicy udali się na obiad do Karczmy Zamkowej po którym nastąpiło uroczyste podsumowanie tegorocznego projektu.

Program spotkania obejmował m.in.  referaty przygotowane i wygłoszone przez pracowników PCPR: Panią Agnieszkę Banaszek, Panią Joannę Banasik i Panią Kamilę Jargot. Podsumowując spotkanie Kierownik PCPR w Zwoleniu Pani Barbara Śliwa podkreśliła, iż założone cele projektu zostały osiągnięte, poprzez m.in.:

–        uzyskanie nowych umiejętności zawodowych uczestników projektu;

–        wzrost samooceny i wiary we własne siły uczestników projektu;

–        integracja osób niepełnosprawnych, dzieci z rodzin zastępczych oraz  wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z otoczeniem wszystkich grup;

–        zwiększenie dostępu do świadczeń i usług PCPR;

–        wzrost umiejętności psychospołecznych.

Po uroczystym obiedzie grupa uczestników wycieczki udała się autokarem do Baranowa Sandomierskiego, gdzie zwiedziła Zespół zamkowo – parkowy. Po zwiedzaniu zamku uczestnicy zjedli kolację w Sandomierzu i wrócili do Zwolenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w roku 2015 po raz ostatni realizowało projekt ,,My Samodzielni”. W tym roku w projekcie wzięło udział 4 dzieci z rodzin zastępczych, 5 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i 26 osób niepełnosprawnych w tym 7 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gródku.

PCPR w Zwoleniu od 2009 roku realizuje podobne projekty. Łącznie we wszystkich projektach wzięło udział 392 osoby pochodzące z terenu powiatu zwoleńskiego, w tym 320 osób niepełnosprawnych i 72 opiekunów.

 

PCPR ZWOLEŃ

Cze
25
2015

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” W 2015 ROKU

SZKOLENIA ZREALIZOWANE

W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” W 2015 ROKU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w ramach projektu unijnego ,,My samodzielni” w roku 2015 zorganizowało szkolenia zawodowe dla dzieci i pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych. Łącznie przeprowadzono trzy oddzielne szkolenia.

Pierwszym szkoleniem był kurs prawa jazdy ,,Kat. B” dla 3 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych. Kurs obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin indywidualnych zajęć praktycznych dla każdego uczestnika. Uczestnicy mieli zapewnione m.in. uzyskanie profilu kandydata na kierowcę, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, egzamin wewnętrzny przed zgłoszeniem do egzaminu państwowego oraz pokrycie kosztów pierwszego egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego). Wykonawcą kursu był Ośrodek Szkolenia Kierowców Jan Zatoń ze Zwolenia wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Kolejne szkolenie jakie zostało przeprowadzone to szkolenie w zawodzie ,,Kosmetyczka” dla pełnoletniej wychowanki z rodziny zastępczej. Szkolenie obejmowało 100 godzin dydaktycznych, w tym: 40 godzin zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych na podstawie szczegółowego programu. Po ukończeniu szkolenia Jego uczestniczka odbyła egzamin teoretyczny i praktyczny, który został ukończony pozytywnie. Wykonawcą szkolenia był Ośrodek Kształcenia Zawodowego ,,PROFESJA” z siedzibą w Radomiu wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Ostatnim szkoleniem jakie przeprowadzono było szkolenie z ,,Języka angielskiego dla początkujących” dla 4 dzieci z rodzin zastępczych. Szkolenie obejmowało 100 godzin dydaktycznych. Program szkolenia został opracowany w sposób zapewniający jego uczestnikom opanowanie podstawowych funkcji językowych, słownictwa umożliwiającego posługiwanie się tym językiem w prostych sytuacjach związanych z pracą i życiem codziennym oraz czytanie i pisanie podstawowych tekstów w języku angielskim. Wykonawcą szkolenia była Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości z siedzibą w Janowcu Wielkopolskim wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Wszyscy uczestnicy przeprowadzonych szkoleń pozytywnie je ocenili a my mamy nadzieje, że ukończone szkolenia przyczynią się w przyszłości do zwiększenia umiejętności dotarcia do wybranej grupy pracodawców.

PCPR w Zwoleniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cze
11
2015

WYJAZD REHABILITACYJNO – INTEGRACYJNY ZREALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” W 2015 ROKU

WYJAZD REHABILITACYJNO – INTEGRACYJNY

ZREALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI”

W 2015 ROKU

 

W terminie 15 – 28 maj 2015 r. odbył się wyjazd rehabilitacyjno – integracyjny do Zakopanego w ramach projektu POKL pn. „My Samodzielni”, w którym wzięło udział 26 osób niepełnosprawnych i 8 ich opiekunów. Nad przebiegiem wyjazdu czuwało 2 opiekunów grup wyjazdowych. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani byli w Nauczycielskim Centrum Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Zakopanem.

Uczestnicy mieli zapewnione pełne wyżywienie oraz całodobową opiekę medyczną (główny nacisk podczas turnusu kładziono oczywiście na rehabilitację). Uczestnicy korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych według zaleceń lekarza dobranych indywidualnie według schorzeń. Mieli również okazję uczestniczyć w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym oraz zajęciach szkoleniowych z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej.

Podczas wyjazdu zapewniono uczestnikom również atrakcje takie jak spacery po Zakopanem, wieczorki integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Niektóre osoby miały okazje po raz pierwszy być w Zakopanem.

Wyjazd był dla jego uczestników okazją do poprawy zdrowia, udanej zabawy, ale także niepowtarzalną okazją do integracji z innymi osobami zamieszkującymi  Powiat Zwoleński. Podsumowując te dwa tygodnie spędzone we wspólnym towarzystwie można stwierdzić, że wyjazd był udany a w pamięci uczestników na długo pozostanie widok pięknych gór, które mogli podziwiać każdego dnia.

 

PCPR w Zwoleniu

 

 

 

 

 

Cze
01
2015

OSTATNI ROK REALIZACJI PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI” PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU

OSTATNI ROK REALIZACJI PROJEKTU ,,MY SAMODZIELNI”

PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ZWOLENIU

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu po raz ostatni realizuje w 2015 roku projekt ,,My Samodzielni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W tym roku zaplanowano następujące działania:

– spotkanie integracyjne na rozpoczęcie projektu;

– 14-dniowy wyjazd rehabilitacyjno – integracyjny;

– szkolenie zawodowe ,,Prawo jazdy kat. B” dla 4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych;

– szkolenie zawodowe ,,Kosmetyczka” dla 1 pełnoletniej wychowanki z rodziny zastępczej;

– szkolenie zawodowe ,,Język angielski dla początkujących” dla 4 dzieci z rodzin zastępczych;

– indywidualne konsultacje prawne i psychologiczne;

– wycieczkę turystyczno – krajoznawczą;

– wycieczkę na zakończenie projeku.

 

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne – 26 osób, dzieci z rodzin zastępczych – 4 osoby oraz pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych – 5 osób. Wszyscy uczestnicy to mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego.

 

W dniu 07.05.2015 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie integracyjne rozpoczynające projekt dla uczestników projektu ich opiekunów i środowiska do kina Helios w Radomiu na film ,,Ida”. W spotkaniu łącznie wzięło udział 50 osób.

Część oficjalna odbyła się podczas uroczystego obiadu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu.

Wszystkich zaproszonych gości przywitała Pani Barbara Śliwa  – Kierownik PCPR. Program spotkania obejmował m.in.  referat przygotowany i wygłoszony przez pracowników PCPR: Panią Joannę Banasik, Panią Agnieszkę Banaszek i Panią Kamilę Jargot, dotyczący realizowanego projektu unijnego pn. ,,My samodzielni”.

 

PCPR w Zwoleniu

Maj
29
2015

 

INFORMUJEMY, IŻ DN. 05 CZERWCA 2015 ROKU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ZWOLENIU BĘDZIE NIECZYNNE

 

 

 

Zarządzenie Nr 3/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy