Paź
29
2020

WAŻNY KOMUNIKAT !!

SZANOWNI  MIESZKAŃCY!

UWAGA!

WAŻNY KOMUNIKAT!

Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu zostają zamknięte dla interesantów od dnia 28 października 2020 roku do dnia 6 listopada 2020 roku.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym stanem epidemicznym na terytorium kraju, Starosta Zwoleński zdecydował o zamknięciu budynków Starostwa Powiatowego i jednostek podległych dla interesantów.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów we wszystkich wydziałach Starostwa, w tym Wydziale Komunikacji i Transportu, Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Budownictwa i Architektury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Prosimy mieszkańców o załatwianie spraw drogą elektroniczną, drogą pocztową, poprzez e-PUAP lub przez platformę PeUP ( www.peup.pl).

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, przypadkach losowych itp. prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU:

Sekretariat                                                                                                (48) 677 96 01

Wydział Komunikacji i Transportu                                                       (48) 677 96 10

Wydział Budownictwa i Architektury                                                   (48) 677 96 08

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami           (48) 677 96 31

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska                        (48) 677 96 03

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU:                            (48) 676 27 94

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                          (48)  676 36 23

W ZWOLENIU:                                                                         

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ZWOLENIU:                           (48) 676 49 56

W związku z decyzją Starosty Zwoleńskiego, informujemy, że:

  • Wydawanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Wydział Komunikacji,
  • istnieje możliwość składania wniosków do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poprzez platformę e-PUAP oraz przez stronę internetową pod adresem: http://zwolenpowiat.geoportal2.pl/,
  • Wszelkie wpłaty będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pomocą przelewów elektronicznych. W wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość dokonania wpłaty gotówkowej w Kasie Starostwa przy ul. Wł. Jagiełły 4.

Dane teleadresowe i adresy poczty e-mail poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zwoleniu i jednostek podległych znajdują się na stronie internetowej www.zwolenpowiat.pl w zakładce Starostwo i zakładce Jednostki powiatu.

W sprawach już zarejestrowanych, pisma i decyzje administracyjne będą wysłane tradycyjną pocztą na podane adresy korespondencyjne.

Dodatkowo przed budynkiem głównym Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, przy ul. Wł. Jagiełły 4 i przed budynkiem przy ul. Dr. Perzyny 86 została ustawiona urna, do której należy wrzucać korespondencję adresowaną do poszczególnych wydziałów.

Wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

    Z poważaniem:

Starosta Zwoleński

  Stefan Bernaciak