Lis
17
2016

SEMINARIUM „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”

SEMINARIUM „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”

Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu i Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w partnerstwie z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu 27 października zorganizowali seminarium „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”.

Seminarium odbyło się w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób z różnych instytucji, których celem pracy jest głównie dobro dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Przedstawicielami Powiatu Zwoleńskiego byli Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu – Barbara Śliwa wraz z pracownikami oraz zawodowa rodzina zastępcza.

Każdy z prelegentów podzielił się swoimi doświadczeniami w pracy z dzieckiem, rodziną zarówno biologiczną jak i zastępczą.

Program seminarium przedstawiał się następująco:

„Inwestowanie w usługi dla dzieci – system wsparcia rodziny i profilaktyki społecznej” – Lidia Ułanowska – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;

„Rola ośrodka adopcyjnego w systemie opieki nad dzieckiem” – Bożena Sawicka – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie i Monika Bednarczyk Wojewódzki Ośródek Adopcyjny Odział Zamiejscowy w Radomiu;

„Rozwój Zawodowych Rodzin Zastępczych” – doświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu – Danuta Lesiak – Kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu;

„DOM USAMODZIELNIENIA – miejscem nauki samodzielności, odpowiedzialności, kształtowania własnej tożsamości oraz przygotowania do dorosłego życia” – Ewa Drelewska – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu;

„Zrozumieć dziecko w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, placówce – postępowanie z dzieckiem z zaburzona więzią” – Dariusz Wasiński – pedagog, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Dyrektor merytoryczny CTS, wieloletni dyrektor Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, instruktor Szkoleniowego Programu Umacniania Rodziny;

„Asystentura – nowatorska usługa w systemie wspierania rodzin” – Izabela Ziółek – specjalista pracy socjalnej Zespołu Pomocy Rodzinie i Organizowania Społeczności Lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu;

„W trosce o dobro dziecka – funkcjonowanie pieczy zastępczej na przykładzie pracy koordynatorów powiatu zwoleńskiego” – Barbara Śliwa – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu;

„Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. Współpraca Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Sądami, Instytucjami Pomocowymi” – Małgorzata Smagiel – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku;

„Dobre praktyki pracy z rodzinami zastępczymi w powiecie kozienickim” – Justyna Słomka – Stachowicz – koordynator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach;

„Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – praca z rodziną poprzez Trening Skutecznego Rodzica” – Agnieszka Nowosińska – pedagog, trener oraz Magdalena Filipowska – psycholog, trener;

„Problem osamotnienia i opuszczenia dziecka w rodzinie wyzwaniem dla współczesnych instytucji opieki nad dzieckiem” – Andrzej Gołębiowski Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Prorektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Podsumowując seminarium można zauważyć jak szeroka tematyka działań, inicjatyw i prac podejmowanych jest dla dobra dziecka. Seminarium spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i było obrazem wypracowanej przez lata współpracy między jednostkami. Działając wspólnie chcemy wspierać rodzinę, stworzyć odpowiednie warunki dla lepszego rozwoju dzieci zarówno w rodzinach biologicznych jak i zastępczych.