Sie
19
2014

,,ROZPOCZĘCIE PROJEKTU UNIJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

,,ROZPOCZĘCIE PROJEKTU UNIJNEGO REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU”

 

                        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu w roku 2014 po raz  kolejny realizuje projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  ,,My samodzielni”. Podejmowane działania dotyczą  m.in. wyjazdów rehabilitacyjno-integracyjnych, wyjazdu integracyjno-szkoleniowego, szkolenia z zakresu kursu ,,Kierowca wózka jezdniowego  z napędem silnikowym”, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologicznego, doradztwa prawnego, szkolenia z zakresu rozwoju aktywności zawodowej i społecznej jak i wycieczek turystyczno-krajoznawczych.  Uczestnikami projektu są niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego – 92 osoby, dzieci z rodzin zastępczych – 5 osób oraz pełnoletni wychowankowie z rodziny zastępcze – 6 osób.

W dniu 04.06.2013 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie integracyjne rozpoczynające projekt dla uczestników ich opiekunów i środowiska do kina Helios w Radomiu. W spotkaniu łącznie wzięło udział 100 osób.

Część oficjalna odbyła się podczas uroczystego obiadu w Zajeździe ,,Fraszka” w Sycynie.

Wszystkich zaproszonych gości przywitała Pani Barbara Śliwa  – Kierownik PCPR. Program spotkania obejmował m.in.  referaty przygotowane i wygłoszone przez pracowników PCPR: Panią Joannę Banasik, Panią Agnieszkę Banaszek i Panią Kamilę Jargot,  dotyczące realizowanego projektu unijnego pn. , ,My samodzielni”.

Głos zabrali również Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński, Pan Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński i Pan Stefan Bernaciak – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego, którzy z uznaniem wypowiedzieli się na temat planowanych działań w 2014 roku na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,My samodzielni”.