Sty
07
2021

INFORMACJA

POWIATOWE  CENTRUM  POMOCY  RODZINIE  W  ZWOLENIU 

INFORMUJE:

WNIOSKI  O  DOFINANSOWANIE  DO:

 

  • TURNUSU REHABILITACYJNEGO
  • ZAKUPU PRZEDMIOTÓW  ORTOPEDYCZNYCH  I  ŚRODKÓW  POMOCNICZYCH
  • ZAKUPU SPRZĘTU  REHABILITACYJNEGO

WYDAWANE  I  PRZYJMOWANE  BĘDĄ
OD 01.01.2021 R.  DO  31.12.2021 R.

 

  • LIKWIDACJI BARIER  ARCHITEKTONICZNYCH

PRZYJMOWANE  BĘDĄ  W  3  TERMINACH:

I termin – do 30 kwietnia 2021 r.

II termin – do 31 maja 2021 r.

III termin – do 31 sierpnia 2021 r.

 

  • LIKWIDACJI BARIER  W  KOMUNIKOWANIU  SIĘ  I  TECHNICZNYCH

PRZYJMOWANE  BĘDĄ  W  4  TERMINACH:

I termin – do 30 kwietnia 2021 r.

II termin – do 31 maja 2021 r.

III termin – do 31 sierpnia 2021 r.

IV termin – do 31 października 2021 r.

 

W 2021 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie
do turnusu rehabilitacyjnego elektronicznie przez
System Obsługi Wsparcia (SOW).

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/turnusy-rehabilitacyjne-2021/