Cze
27
2018

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W dniu 26.06.2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowało wyjazd do kina Helios w Radomiu na seans filmowy pt. „Bella i Sebastian 3” . W wyjeździe uczestniczyły rodziny zastępcze wraz ze swoimi podopiecznymi oraz wychowankowie kontynuujący naukę. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję do integracji oraz odpoczynku od trosk dnia codziennego. Po filmie wszyscy udali się na obiad do restauracji Mc Donald s w Radomiu. Podczas wyjazdu uczestnikom towarzyszyła miła atmosfera i dobra zabawa.

Cze
11
2018

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO ,,ŁATWIEJSZY START” W 2018 ROKU

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO ,,ŁATWIEJSZY START” W 2018 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Zwoleniu w 2018 roku realizuje kolejne zadania projektu pod nazwą „Łatwiejszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX  Wspieranie  włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W ramach ww. projektu unijnego finansowane jest czesne dla pełnoletniego wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz sfinansowano dodatkowe zajęcia dla 8 pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej i placówki opiekuńczo-wychowawczej m.in. karnety na basen, siłownię, korepetycje z języka angielskiego i matematyki.

W terminie 16.04.-27.04.2018 r. 16 – osobowa grupa osób z niepełnosprawnością uczestniczyła w Kursie zawodowym Siostra PCK/Opiekun osób starszych, który zakończył się egzaminem państwowym potwierdzającym ich umiejętności.

W terminie 14.05.-29.05.2018 r. 4 – osobowa grupa osób z niepełnosprawnością uczestniczyła w Kursie zawodowym obsługa komputera  (kurs z certyfikatem ECCC). Wszyscy uczestnicy pozytywnie zaliczyli egzamin otrzymując certyfikaty.

 

 

 

 

 

 

W terminie 23.05.-15.07.2018 r. odbywa się kurs zawodowy – Prawo jazdy  kat. C dla 2 pełnoletnich wychowanków z rodziny zastępczej i placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W terminie 24.05.-20.07.2018 r. odbywa się kurs zawodowy – Spawacz – spawanie metodą TIG141 dla pełnoletniego wychowanka z rodziny zastępczej.

W II kwartale 2018 roku planowany jest również Kurs zawodowy – Obsługa kas fiskalnych dla 5 – osobowej grupy osób z niepełnosprawnością.

Do końca realizacji projektu ,,Łatwiejszy start” tj. 31.05.2018 r. zaplanowane są również:

–  ,,Trening pracy” dla 26 osób z niepełnosprawnością,

– ,,Trening pracy i preorientacji zawodowej” dla 8 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej,

– Warsztaty fotograficzne dla 13 osób z niepełnosprawnością,

– Trening przedsiębiorczości dla 13 osób z niepełnosprawnością,

– Grupa wsparcia dla 4 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej,

oraz spotkanie na zakończenie projektu dla uczestników ich opiekunów i środowiska, podsumowujący cały okres realizacji projektu unijnego ,,Łatwiejszy start”.